NAUČÍŠ SE

Co všechno se naučíš?

Tento kurz ti sundá brýle oběti, projdeš si a zpracuješ svou linii základních vztahů.

Díky tomu uvidíš své iluze, které se ti táhnou celým životem a naučíš se s nimi pracovat. Na základě našich zkušeností a schopnosti zpracovávat příjemné i nepříjemné zážitky se utváří naše vnitřní realita. Plně věříme, že takt jak to uvnitř cítíme, to skutečně existuje i ve vnějším světě. Jak budeš postupně čistit, zjistíš, že spousta pravd, kterým jsi věřil, byly jen iluze a že svět může být i úplně jiný a jinak ho můžeš i vnímat.


Naučíš se techniky a způsoby práce, jak se rozhodovat skutečně svobodně a ne na základě svého podvědomého autopilota, který ti vlastně ani nedá šanci zareagovat jinak, než obvykle, byť bys si to pomocí vůle mockrát přál.

Zjistíš, co je skutečně svobodná vůle a co program. Často věříme, že se pro něco rozhodujeme na základě své svobodné vůle, přitom se však většinou rozhodujeme na základě svého programu, ať již vědomě nebo nevědomě získaného. Naučíš se rozlišit jedno od druhého a postupně se propracuješ k tomu, že procítíš hlubokou vnitřní svobodu.


Naučíš se zvětšit svůj prostor možností a zvětšíš si ho i u vztahů s jinými lidmi. Svým novým nastavením umožníš, aby ti i "nepřátelé" ukázali příjemnější tvář.

Možná si říkáš: "To je blbost, moje (doplň si vztah) se nikdy nezmění a nikdy to nebude příjemné. Zkušenost naše i našich absolventů mluví jinak. Nefunkční vztahy v rodinách, kde se lidé spolu i léta nebavili, se zlepšily a v těchto rodinách se začala budovat komunikace, úcta a respekt. Předtím by si to nikdo ze zúčastněných nedokázal ani představit. Našim absolventům se začínají po kurzu ozývat lidé, kteří jim v minulosti ublížili, omlouvají se a vzniká prostor pro nové budování důvěry. Tato zkušenost je jedna z nejintenzivnějších, je nepřenositelná a když ji člověk zažije, mluví často o zázraku. Nicméně je to prosté, tuto změnu jsme dlouho neumožnovali svým nastavením a byť jsme v situaci my "ti dobří", často svými programy bráníme tomu, aby se vyřešila. Tímto způsobem lze pomoci řešit i šikanu u dětí, ať už jsou v roli šikanujícího nebo šikanovaného a samozřejmě mnoho dalších nepříjemných mezilidských situací.


Naučíš se používat techniky, které ti pomohou při práci s: "nevím", "moc to bolí", "musí to tak být", "nesmí to tak být" atp.

Když chceme, aby se svět kolem nás nějak děl nebo neděl, aby se lidé nějak chovali nebo nechovali, objevuje se u nás lpění a potřeba kontroly. Lpění a kontrolování nás udržují v iluzi, že jsme v bezpečí, nicméně uvnitř víme, že nejsme, tudíž často zápolíme s pocity strachu. Lpění a kontrolování nás stojí velké množství energie a také blokují energetické toky těla. Naučíš se, jak lpění i kontrolu pustit, zažiješ obrovské uvolnění a také hluboký vnitřní pocit bezpečí.


Získáš své vlastní odpovědi na otázky: "Proč právě já?", "Proč se mi to děje?"

Možná už jsi slyšel o zrcadlení, že se ti vrací to, co vyzařuješ. Je to tak a není to tak. Lidé se často bojí negativních myšlenek, ale to, co nás skutečně ovlivňuje, nejsou naše negativní myšlenky, ale naše negativní přesvědčení. Naučíš se s těmito přesvědčeními pracovat a měnit je. Ne pomocí vůle, ale pomocí uvolnění. Vůlí to dokáže jen velmi málo lidí, pomocí uvolnění to dokáže každý, kdo tuto dovednost dostatečně procvičí.


Naučíš se pracovat s bolestí, strachy, panikou i vytěsněním.

Víš, kdy bolest nejvíc bolí? Když se před ní snažíš utéct a nechceš ji skutečně prožít a naplno procítit. Pak se vrací stále znovu a znovu. Lidé tento stav popisují jako utrpení. Jakmile jsou ale nepříjemné pocity skutečně vnitřně prožity, bolest i utrpení mizí a zůstává klid a rovnováha. Na kurzu se naučíš, jak se do tohoto stavu dostat a udržet se v něm.


Naučíš se pracovat s neutrálním pocitem, klidem a rovnováhou a zase do nich zpátky vracet.

Slyšel jsi někdy, že někdo říká: "Já chci jen klid."? Je to vnitřní touha po tom, aby to, co je roztěkané, přehlcené a přeplněné se zklidnilo, aby měl člověk čistou mysl a dokázal se uvolnit. A přesně tohle se naučíš u sebe dělat tak, aby se ti to podařilo vždy, když po klidu zatoužíš a aby se postupnou praxí klid a rovnoháha stala tvým běžným stavem bytí.


Zjistíš, že emoce, ať už jakkoliv silné nebo nepříjemné, mohou být tvými přáteli a průvodci.

Pochopíš, že se jich nemusíš bát a naučíš se je plně prožívat a díky tomu uvolňovat zablokovanou energii. Každá prožitá emoce ti dodá dostatek energie ke změně nebo k pokračování již započaté změny. Naopak neprožité emoce tě zabrzdí a energii vezmou. Na kurzu zjistíš, jak vyjít z každé situace (i té, která není sluníčková) jako vítěz, který je silnější i šťastnější.
Ponoříš se do svých stínů, oceníš je a tím dokážeš ocenit i své světlo. Obojí bude v souladu, rovnováze a ty se ještě více rozzáříš.


Uvidíš dobro a zlo v novém světle, zjistíš, že všechno "pouze" JE a ty tomu dáváš význam.

Žijeme v dualitním světě. Vnímáme dobro a zlo. Často můžeš číst či poslouchat o jednotě, bezpodmínečnosti či bezpodmínečné lásce. To lze však těžko prožít, pokud svět vnímáme jako dualitu a potřebujeme ho rozdělovat na dobré a zlé. Pokud se zamiluješ do všech variant, jak se svět projevuje, můžeš zažít bezpodmínečnost. Naučíš se, jak prožít dualitu tak, aby se spojila do jednoty. Jedná se o hluboký duchovní růst, který na kurzu započne a ty ho poté budeš umět rozvíjet dál i ve svém běžném životě. Otevřeš se silným duchovním prožitkům, které k tobě přijdou ve chvíli, kdy budeš připravený/á. A to, kdy jsi připravený/á, si rozhoduješ sám/a. Je jen na tobě, zda to bude hned nebo později. A neboj, to "hned" neznamená rozmazlené: "Já to chci hned.", ale znamená to, že se rozhoduješ právě teď se dané zkušenosti otevřít a ve chvíli, kdy to tak budeš skutečně cítit celou bytostí, se ti daná zkušenost otevře. Jak na to s láskou a pokorou se naučíš na kurzu.


Poznáš pastičky "ezo a motivačních keců", které brání tvému vývoji, byť se tváří sebevznešeněji.

Patří mezi ně např.: "Já už jsem mu odpustila..., ale už na něj nechci nikdy myslet, protože to bolí..., nechci to otevírat, trvalo dlouho, než jsem se s tím vyrovnala." Ne, neodpustila, když bolí myšlenka na něj, tak tam odpuštění není. Ne nevyrovnala, když se bojíš do toho sáhnout. Naučíš se kolem sebe přestat dávat pláštík pozitivna a začneš pozitivno skutečně žít, ale klidně i negativno, protože zjistíš, že negativno ti nemůže ublížit, když je s ním správně zacházeno, ale naopak tě může posílit. Dále sem patří všechny dobré rady jako: vyrovenej se s tím, zapomeň na to, odpusť, buď v pohodě, buď pozitivní atp. Rady jsou to krásné, ale když to člověk necítí, tak je často skoro nemožné se takto nastavit. Zjistíš, jak to udělat, abys to cítit mohl a šlo to lehce a nenuceně. Budeš překvapený/á, jak snadno to jde, když se ví, jak na to.


Zjistíš, že to, co se ti v životě děje, vytváříš ty sám.

Byť to může znít velice nepříjemně. Ze zpětné vazby našich účastníků vyplývá, že toto zjištění a prvotní prožitek, že to tak je, bývá nejnáročnější a nejnepříjemnější z celého kurzu.
A zároveň, jakmile je toto prožito a zpracováno, je to to, co je nejvíce osvobodilo. Když sis to, co žiješ, vytvořil sám, můžeš to i ty sám změnit. A můžeš začít hned. Kdyby to vytvořil někdo jiný, byl bys jen loutkou, která nemá moc měnit. A ty máš neskutečnou moc změnit v životě všechno, co tam mít nechceš. To vše s moudrostí, ne jen slepou touhou po tom odstranit ze života vše "ošklivé". Naopak, prožitím toho, co se přesně právě teď děje, získáš neuvěřitelnou sílu a moc změnit cokoliv.


Naučíš se přát si i podle nastavení pocitu, když přesně nevíš, co chceš.

Někdy se prostě jen chceme hezky cítit a nevíme, jak toho dosáhnout. Nevadí, otevřeme prostor tomu, abychom se mohli hezky cítit, není vždy potřeba mít přesně nadefinované přání.


Naučíš se plnit svá přání přes prostor možností.

Jednoduše řečeno, naučíš se, jak nepřekážet tomu, aby se ti tvá přání mohla zhmotnit.


Propojíš tělo i mysl při celém čisticím procesu.

Kurz je prokládán uvolňujícími a energetickými cvičeními, nebudeš tedy čistit jen přes svou hlavu a srdce, budeš čistit celou svou bytostí, tedy i prostřednictvím fyzického těla.