S KÝM BUDEŠ PRACOVAT?

Proč pracovat na svém osobním růstu právě s námi?

Máme respektující přístup podporující tvou indvidualitu. Od nás neuslyšíš, že něco musíš. Máš vždy svobodu rozhodnout se, jaké další kroky chceš udělat, aniž bys byl souzen. Což s sebou přináší spektrum výhod i "nevýhod". Učíš se zacházet se svou skutečnou svobodou
a přebíráním plné zodpovědnosti za své volby. Čímž z tvého světa začnou mizet "viníci", na které je možné něco hodit. Zároveň už ale nebude potřeba na někoho něco "házet".

Budeš pracovat s týmem lidí, kteří jsou úspěšní ve svém oboru a zároveň se navzájem výborně doplňují, takže si z jejich specializací můžeš namíchat ideální koktejl zkušeností, pasujících přímo pro tebe. Díky tomu budeš na kurzu pracovat se svou myslí, srdcem i tělem. Máme tyto nástroje k dispozici všechny, tak proč toho naplno nevyužít?

Naší zásadou je, že to, co učíme, i žijeme. Proto vše teoretické převádíme do praxe. Nechceme se opájet vzletnými myšlenkami, chceme své vzletné ideje skutečně žít. Naučili jsme se to my, naučíme to i tebe. Je to lehčí, než se na první pohled může zdá. Zároveň to však není úplně bez práce.

Umíme tě to, co učíme, naučit prakticky. Běhá nám po světě více než 1000 klientů, kterým jsme pomohli naučit se tvořit vlastní realitu. A kteří si ji také každodenně tvoří.

Můžeš být klidně i vzdorovitý a pokládat "hloupé" otázky. Můžeš si s námi zažít sám sebe
v různých rolích
tak, jak je právě potřebuješ zažít. Výhodou je, že si stavy, které odmítáš, plně zpracuješ a díky tomu už nad tebou nebudou mít nadále moc.

S kým budeš pracovat?

Všichni se profesně věnujeme čištění, konzultační a transformační činnosti.

Dále pak každý dělá i další činnosti, kam ho jeho srdce a mysl táhne.

Díky tomu tvoříme tým, který ti pomůže s komplexní změnou:
rozumovou, emoční i duchovní.

Monika Webster

Monika je autorkou konceptu BeTrue. Potkáte se s ní na kurzu v roli lektorky čisticích i prožitkových částí a bude s vámi i čistit během praktické fáze kurzu.

Je spoluautorkou TKDM a spoluautorkou konceptu NoGames

Konzultační a lektorské činnosti se věnuje od roku 2010, čištění bloků a strachů od roku 2014. Věnuje se vzdělávání a konzultacím s budoucími i stávajícími terapeuty metody BeTrue a TKDM.

Můžete s ní pracovat i individuálně, jak na svých osobních, tak i pracovních problémech. Nejčastěji se věnuje psychickým obtížím (úzkosti, dlouhodobý stres, rezignace) a rodinným problémům (mezi partnery, dětmi i dalšími generacemi).

Vystudovala Informační studia a knihovnictví na Masarykově Univerzitě a již od studentských let se věnuje vzdělávání dospělých v oblastech soft skills (time management, efektivní studium a příprava na zkoušky, prezentační a komunikační dovednosti). V současné době studuje obor Psychologie.

Je vdaná, má dva syny a dvě nevlastní dcery.


Libor Webster

Libor je byznys analytik, kouč, párový poradce a specialista na téma žárlivost. Je spoluautorem konceptu NoGames a jeho hlavním lektorem. 

Libor má na Čisticím kurzu speciální roli. Rozebírá s vámi individuálně vaše problémy pomocí analýzy potřeb s využitím konceptu NoGames. Tím zapojíte do procesu změny i racionální stránku, která je stejně důležitá jako stránka emoční a tělesná. Během tzv. procházek
s Liborem se podíváte na váš problém novým způsobem, vydefinujete části, které je potřeba si vyčistit a kroky, které je vhodné udělat.

Profesně se Libor věnuje byznys analýze, koučinku, práci s páry, konzultační činnosti a kurzům NoGames.

Dlouhá léta se pohyboval ve světě IT byznysu, postupně vedl týmy a došel až k pozici technického ředitele. Daleko více ho však bavila práce s lidmi a přímé vedení ke změně. Vystudoval tedy koučink (NeuroLeadership Coaching Institute) a věnuje se individuální práci na firemních i osobních změnách u svých klientů. V současné době studuje obor Psychologie.

Je ženatý, má dvě dcery, syna a nevlastního syna.


Daniel Ninković

Dan je hlavním asistentem na Čisticích kurzech. Profesně se věnuje čištění a konzultační činnosti.


Asistenti

Na každém kurzu máme dostatek asistentů - většinou vychází 1 asistent na 5 účastníků, abychom vám zajistili co nejlepší vedení pro praktickou část. 

Asistenti na kurzu jsou absolventy nebo studenty Terapeutického kurzu BeTrue.

Chceš s námi pracovat na svém růstu?