O KURZU

Naučíš se základní i pokročilejší techniky, abys dokázal/a pomoci sám sobě i svým blízkým.

Změna

Při práci ve dvojicích v roli čištěného se zbavuješ svých bloků, strachů a iluzí a měníš svá programová nastavení. V této roli u tebe dochází k zásadní změně tvého pohledu na svět, který se konečně stává takovým, jaký ho chceš mít.

Iluze

Při práci ve dvojicích v roli čistícího se naučíš vidět iluze druhého a to ti pomůže snadněji je uvidět i sám u sebe. Tato zkušenost je k nezaplacení a pomůže ti dostat se v nahlížení na své programy ještě dál, než by ses dostal/a sám.

Růst

Jakmile si dostatečně natrénuješ práci ve dvojici, otevírá se ti obrovské pole možností, jak pracovat pravidelně sám se sebou. Tvá každodenní realita se tak stane zábavným tvůrčím procesem, ve kterém si ji budeš celou sám/sama tvořit.

Co získáš?

Vyřešíš si své fyzické i psychické problémy, odstraníš bloky z minulosti, uvolníš se, otevřeš se novým možnostem a začneš žít život, který tě baví.

Harmonické vztahy

Zlepšíš své vztahy v rodině, s přáteli i v práci. Zejména však zlepšíš vztah sám k sobě, což ti umožní vidět sebe i druhé v novém, mnohem přívětivějším světle.

Životní úspěch

Přestaneš se bránit tomu, aby se ti v životě dařilo. Začneš žít ve finanční hojnosti a budeš se cítit naplněná/ý jak v osobní, tak i pracovní oblasti. 

Vyladěné tělo

Zharmonizuješ své tělo, spustíš své vnitřní duševní i tělesné samouzdravující procesy. Naučíš se, jak čistit nejen svoji duši, ale i tělo, které ti bude vděčné.

Smysluplný život

Stanovíš si, jak bys chtěl/a ve svém životě žít a začneš dělat smysluplné kroky k tomu, abys toho dosáhl/a. Nakonec budeš žít život, který tě baví a každý jeho den ti dává smysl.

Co všechno se naučíš?

VNÍMAT SVĚT JINAK

Tento kurz ti umožní uvidět své životní iluze a naučí tě s nimi pracovat. Na základě našich zkušeností a schopností zpracovávat příjemné i nepříjemné zážitky se utváří naše vnitřní realita. Věříme, že tak, jak to uvnitř cítíme, tak to skutečně existuje i ve vnějším světě. Jak budeš postupně čistit, zjistíš, že spousta pravd, kterým jsi věřil, byly jen iluze a že svět může být i úplně jiný a jinak ho můžeš i vnímat.


ROZHODOVAT SE SVOBODNĚ

Naučíš se techniky a způsoby práce, jak se rozhodovat skutečně svobodně a ne na základě svého podvědomého autopilota, který ti vlastně ani nedá šanci zareagovat jinak, než obvykle, přestože by sis to pomocí vůle mockrát přál.

Zjistíš, co je skutečně svobodná vůle a co program. Často věříme, že se pro něco rozhodujeme na základě svobodné vůle, přitom se většinou rozhodujeme na základě svých vědomých či nevědomých programů. Naučíš se rozlišit jedno od druhého a postupně se propracuješ k tomu, že procítíš hlubokou vnitřní svobodu.


PROČISTIT SI VZTAHY

Naučíš se zvětšit svůj prostor možností a zvětšíš si ho i u vztahů s jinými lidmi. Svým novým nastavením umožníš, aby ti i "nepřátelé" ukázali příjemnější tvář.

Možná si říkáš: "To je blbost, moje (doplň si vztah) se nikdy nezmění a nikdy to nebude příjemné." Zkušenost naše i našich absolventů mluví jinak. Nefunkční vztahy v rodinách, kde se spolu lidé i léta nebavili, se zlepšily a v těchto rodinách se začala budovat komunikace, úcta a respekt. Předtím by si to nikdo ze zúčastněných nedokázal ani představit. Našim absolventům se začínají po kurzu ozývat lidé, kteří jim v minulosti ublížili, omlouvají se a vzniká prostor pro nové budování důvěry. Tato zkušenost je jedna z nejintenzivnějších, je nepřenositelná a když ji člověk zažije, mluví často o zázraku. Nicméně je to prosté. Tuto změnu jsme dlouho neumožnovali svým nastavením a byť jsme v situaci my "ti dobří", často svými programy bráníme tomu, aby se vyřešila. Tímto způsobem lze pomoci řešit i šikanu u dětí, ať už jsou v roli šikanujícího nebo šikanovaného a samozřejmě mnoho dalších nepříjemných mezilidských situací.


NEMUSET MÍT VŠE POD KONTROLOU

Když chceme, aby se svět kolem nás nějak děl nebo neděl, aby se lidé nějak chovali nebo nechovali, objevuje se u nás lpění a potřeba kontroly. Lpění a kontrolování nás udržují v iluzi, že jsme v bezpečí, nicméně uvnitř víme, že nejsme, tudíž často zápolíme s pocity strachu. Lpění a kontrolování nás stojí velké množství energie a také blokují energetické toky těla. Naučíš se, jak lpění i kontrolu pustit, zažiješ obrovské uvolnění a také hluboký vnitřní pocit bezpečí. Naučíš se používat techniky, které ti pomohou při práci s: "nevím", "moc to bolí", "musí to tak být", "nesmí to tak být" atp.


MOC MĚNIT SVÁ PŘESVĚDČENÍ

Získáš své vlastní odpovědi na otázky: "Proč právě já?", "Proč se mi to děje?". Možná už jsi slyšel/a o zrcadlení, že se ti vrací to, co vyzařuješ. Je to tak a není to tak. Lidé se často bojí negativních myšlenek, ale to, co nás skutečně ovlivňuje, nejsou naše negativní myšlenky, ale naše negativní přesvědčení. Naučíš se s těmito přesvědčeními pracovat a měnit je. Ne pomocí vůle, ale pomocí uvolnění. Vůlí to dokáže jen velmi málo lidí, pomocí uvolnění to dokáže každý, kdo tuto dovednost dostatečně procvičí.


ZBAVIT SE BOLESTI A STRACHŮ

Naučíš se pracovat s bolestí, strachy, panikou i vytěsněním. Víš, kdy bolest nejvíc bolí? Když se před ní snažíš utéct a nechceš ji skutečně prožít a naplno procítit. Pak se vrací stále znovu a znovu. Lidé tento stav popisují jako utrpení. Jakmile jsou ale nepříjemné pocity skutečně vnitřně prožity, bolest i utrpení mizí a zůstává klid a rovnováha. Na kurzu se naučíš, jak se do tohoto stavu dostat a udržet se v něm.


ZÍSKAT VNITŘNÍ KLID 

Naučíš se pracovat s neutrálním pocitem, klidem a rovnováhou a zase do nich zpátky vracet. Slyšel jsi někdy, že někdo říká: "Já chci jen klid."? Je to vnitřní touha po tom, aby to, co je roztěkané, přehlcené a přeplněné, se zklidnilo a člověk měl čistou mysl a dokázal se uvolnit. A přesně tohle se naučíš u sebe dělat tak, aby se ti to podařilo vždy, když po klidu zatoužíš a aby se postupnou praxí klid a rovnoháha stala tvým běžným stavem bytí.


PRACOVAT S EMOCEMI

Zjistíš, že emoce, ať už jakkoliv silné nebo nepříjemné, mohou být tvými přáteli a průvodci. Pochopíš, že se jich nemusíš bát a naučíš se je plně prožívat a díky tomu uvolňovat zablokovanou energii. Každá prožitá emoce ti dodá dostatek energie ke změně nebo k pokračování již započaté změny. Naopak neprožité emoce tě zabrzdí a energii vezmou. Na kurzu zjistíš, jak vyjít z každé situace (i té, která není "sluníčková") jako vítěz, který je silnější i šťastnější.

Ponoříš se do svých stínů, oceníš je a tím dokážeš ocenit i své světlo. Obojí bude v souladu, rovnováze a ty se ještě více rozzáříš.


PŘESTAT SVĚT DĚLIT NA "DOBRO" A "ZLO"

Uvidíš dobro a zlo v novém světle. Zjistíš, že všechno "pouze" JE a ty tomu dáváš význam. Žijeme v dualitním světě, ve kterém vnímáme dobro a zlo. Často můžeš číst či poslouchat o jednotě, bezpodmínečnosti či bezpodmínečné lásce. To lze však těžko prožít, pokud svět vnímáme jako dualitu a potřebujeme ho rozdělovat na dobré a zlé. Pokud se zamiluješ do všech variant, jak se svět projevuje, můžeš zažít bezpodmínečnost. Naučíš se, jak prožít dualitu tak, aby se spojila do jednoty. Jedná se o hluboký duchovní růst, který na kurzu započne a ty ho poté budeš umět rozvíjet dál i ve svém běžném životě. Otevřeš se silným duchovním prožitkům, které k tobě přijdou ve chvíli, kdy budeš připravený/á. A to, kdy jsi připravený/á, si rozhoduješ sám/a. Je jen na tobě, zda to bude hned nebo později. A neboj, to "hned" neznamená rozmazlené: "Já to chci hned!", ale znamená to, že se rozhoduješ právě teď se dané zkušenosti otevřít a ve chvíli, kdy to tak budeš skutečně cítit celou bytostí, se ti daná zkušenost otevře. Jak na to s láskou a pokorou se naučíš na kurzu.


VYROVNAT SE S NEGATIVNÍMI ZÁŽITKY

Poznáš pastičky "ezo a motivačních keců", které brání tvému vývoji, byť se tváří sebevznešeněji. Patří mezi ně např.: "Já už jsem mu odpustila..., ale už na něj nechci nikdy myslet, protože to bolí..., nechci to otevírat, trvalo dlouho, než jsem se s tím vyrovnala." Ne, neodpustila, když bolí myšlenka na něj, tak tam odpuštění není. Ne nevyrovnala, když se bojíš do toho sáhnout. Naučíš se kolem sebe přestat dávat pláštík pozitivna a začneš pozitivno skutečně žít, ale klidně i negativno, protože zjistíš, že negativno ti nemůže ublížit, když je s ním správně zacházeno, ale naopak tě může posílit. Dále sem patří všechny dobré rady jako: vyrovenej se s tím, zapomeň na to, odpusť, buď v pohodě, buď pozitivní atp. Rady jsou to krásné, ale když to člověk necítí, tak je často skoro nemožné se takto nastavit. Zjistíš, jak to udělat, abys to cítit mohl a šlo to lehce a nenuceně. Budeš překvapený/á, jak snadno to jde, když se ví, jak na to.


MĚNIT SVŮJ ŽIVOT

Zjistíš, že to, co se ti v životě děje, vytváříš ty sám/a. Byť to může znít velice nepříjemně. Ze zpětné vazby našich účastníků vyplývá, že toto zjištění a prvotní prožitek, že to tak je, bývá nejnáročnější a nejnepříjemnější z celého kurzu. 

A zároveň, jakmile je to prožito a zpracováno, je to právě to, co je nejvíce osvobodilo. Když sis to, co žiješ, vytvořil sám, můžeš to i ty sám změnit. A můžeš začít hned. Kdyby to vytvořil někdo jiný, byl bys jen loutkou, která nemá moc měnit. A ty máš neskutečnou moc změnit v životě všechno, co tam mít nechceš. To vše s moudrostí, ne jen slepou touhou po tom odstranit ze života vše "ošklivé". Naopak, prožitím toho, co se přesně právě teď děje, získáš neuvěřitelnou sílu a moc změnit cokoliv.


POZNÁVAT SÁM SEBE

Naučíš poznávat sám sebe a uvědomovat si, co skutečně chceš. Někdy se prostě jen chceme hezky cítit, ale nevíme, co konkrétně by nám k tomu pomohlo - neznáme své potřeby. Nevadí. Na kurzu se naučíš tvořit si svůj vysněný život i "jen" podle toho, že si stanovíš, jak by ses v něm chtěl/a cítit. Postupně ti pak budou tvá konkrétní přání sama přicházet a zároveň se i plnit. Poznáš, jak si plnit svá přání přes prostor možností. Jednoduše řečeno, naučíš se, jak nepřekážet tomu, aby se ti tvá přání mohla zhmotnit.


UVOLNIT TĚLO I MYSL

Abychom mohli při čistícím procesu plně uvolnit bloky a programy z naší mysli, potřebujeme je uvolnit také i z našeho těla. Kurz je proto prokládán uvolňujícími a energetickými cvičeními. Nebudeš tedy čistit jen přes svou hlavu a srdce, ale budeš čistit celou svou bytostí, tedy i prostřednictvím fyzického těla.

Kurzem provází 

Kurzem tě provede skupina profesionálů, kteří se věnují čištění, konzultační a transformační činnosti.

Autorkou konceptu BeTrue a hlavní lektorkou je Monika Webster, která se na kurzu věnuje zejména čisticím částem. Konzultační a čisticí činnosti se věnuje více jak 10 let.

Lektorkou energetických a uvolňovacích částí je Aneta Daňkovská. Racionální pohled pomocí analýzy potřeb přináší na kurzu Libor Webster.

Na kurzu se ti dále budou věnovat asistenti, kteří se čištění věnují ve svých konzultačních praxích.

Chceš tohle všechno zažít?